Rapportages toegankelijkheid

We kunnen twee soorten rapportages aanbieden. Een snelle scan en een volledige rapport.

Snelle scan

We kijken naar de vier hoofdcriteria:

  1. Waarneembaarheid (kan iedereen de informatie tot zich nemen)
  2. Bedienbaarheid (kan iedereen de website bedienen)
  3. Begrijpelijk (is de website voorspelbaar en te begrijpen voor iedereen)
  4. Robuustheid (zijn de juiste bouwtechnieken gebruikt)

Bij de snelle scan wordt niet in detail ingegaan op wát er dan mis is binnen een criterium en hoe dat op te lossen valt.

Het rapport dat hier uit komt dient als indicatie van hoeverre de website momenteel voldoet, zodat hier actie ondernomen kan worden. Ook laat het rapport tot 3 fouten zien waar gebruikers met een beperking direct op kunnen vastlopen, zodanig dat ze niet meer verder kunnen.

Kosten: € 49,-

Volledig rapport

Soms is het prettig om gewoon een lijst te hebben met waar uw website wel en niet aan voldoet. Als er dan ook nog in begrijpelijk Nederlands is uitgelegd wat er moet veranderen, helpt dat al enorm.

Zo’n lijst kunnen wij voor u maken. Wij gaan uit van de WCAG 2.1 lijst met 79 criteria in de vier categoriën. Bij elk van de categoriën staat een kleine uitleg en een voorbeeld wanneer er niet aan voldaan wordt en ook wat men kan doen om het op te lossen.

Dit is een vrij arbeidsintensief proces, daarom hanteren wij geen vaste prijs. Een ‘kleine’ website zal immers minder werk zijn. Neem voor een offerte daarom gerust contact met ons op.


snelle scanvolledige rapportage