Disclaimer

back

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze service.

De eigenaar van deze website is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik. van de Service of de inhoud van deze Service.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van deze service aan te brengen. Kopiëren zonder toestemming van de eigenaar van deze website is verboden.


ONS AANBOD

Toegankelijke PDF’s

We maken documenten die als PDF op de website geplaatst worden digitaal toegankelijk. Zodat mensen met wat voor beperking dan ook deze toegankelijke PDF ook kunnen downloaden en begrijpen.

PDF Toegankelijk Maken


Toegankelijke Office & InDesign sjablonen

We helpen en adviseren bij het juist instellen en opmaken van documenten in Microsoft Office en Adobe InDesign. Eenmaal goed ingesteld, bespaart dit achteraf enorm veel correctie-werk.

Word of InDesign Toegankelijk Maken


Toegankelijke websites

We bouwen uw toegankelijke website volledig volgens de WCAG 2.1 richtlijnen.

Websites Toegankelijk Maken


Verwerking & Validatie:

Logo KofaxPDF, Logo AxesPDF en logo Pac 3

digitaaltoegankelijkmaken.nl © 2024 | Disclaimer